Przejdź do treści

Badania sportowca

Poradnie Medycyny Sportowej

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Mariusz Pietrzak tel. 606-484-474 ul. Pińska 4, Szczecin

Poradnia Lekarza Medycyny Sportowej Brygida Roszkowska tel. 606-256-562 ul. K. Wierzyńskiego 18, Szczecin

Poradnia Medycyny Sportowej Lekarz Radosław Jackowski (Ortopeda) tel. 91 8806028 ul. Św. Wojciecha 7, Szczecin

NZOZ Poradnia Medycyny Sportowej tel. 91 441 21 40 ul. Energetyków 2, Szczecin

Spondylus Medycyna Sportowa tel. 665-035-035 ul. Al. Jana Pawła II 36

ST Medical Clinic tel. 531-509-090 ul. E. Kwiatkowskiego 1/26, Szczecin

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

§ 1. Rozporządzenia

Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy (…) podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym (…) w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

5. 
W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie, o którym mowa w ust. 4, może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

Więcej na: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-817-t-j,17701541.html